Provincie en gemeenten: 'snel om tafel met Wiebes over versterking'

De regio wil zo snel mogelijk overleggen met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de schadeafhandeling, versterkingsoperatie en het perspectief voor Groningen. Dat laten ze weten in een brief. De provincie en tien aardbevingsgemeenten geven in de brief aan zeer bezorgd te zijn over de ontwikkelingen die zich voordoen in het gaswinningsdossier.

Lees hieronder de volledige brief.