Provincie en gemeenten presenteren toekomstbeeld Eemsdelta

Hoe ziet de toekomst eruit voor de Eemsdelta in 2030? Welke (ruimtelijke) ontwikkelingen willen we graag en hoe gaan we die ontwikkelingen in dat gebied realiseren? Dat staat in de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta die door de provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum op 3 oktober werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op landgoed Ekenstein in Appingedam.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de Eemsdelta in 2030? Welke (ruimtelijke) ontwikkelingen willen we graag en hoe gaan we die ontwikkelingen in dat gebied realiseren? Dat staat in de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta die door de provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum op 3 oktober werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op landgoed Ekenstein in Appingedam. 

Wat gaat er gebeuren?

Aanleiding voor de Ontwikkelingsvisie is de toename van de economische bedrijvigheid in de Eemsdelta, vooral in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. De uitdaging is om deze ontwikkeling samen te laten gaan met een duurzame groei van werkgelegenheid en behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Om dit te bereiken willen de overheden:

  • de woon- en leefkwaliteit van het gebied versterken, onder meer door woningen en voorzieningen zoveel mogelijk te concentreren in de drie regionale centra en de centrumdorpen;
  • bijdragen aan de vergroening van de economie en de energievoorziening;
  • de kwaliteit van natuur en landschap en in de Eems-Dollard verbeteren;
  • bijdragen aan een veiliger kustverdediging;
  • de economische ontwikkeling versterken en de werkgelegenheid vergroten. 

De provincie en de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum hebben afgesproken in een convenant dat zij de Ontwikkelingsvisie als beleidskader door laten werken naar (inter)gemeentelijke structuurvisie(s), bestemmingsplannen en het provinciaal omgevingsplan (POP).

Samenwerking

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum, de provincie Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Groninger Seaports, het Rijk en vele maatschappelijke organisaties. Deze partijen stellen de komende tijd een uitvoeringsprogramma op voor de  uitvoering van de ambities in de Ontwikkelingsvisie.