Provincie en gemeenten ondertekenen Koepeldeal Duurzame Energie

De provincie Groningen en de Groninger gemeenten willen meer gaan samenwerken op het gebied van duurzame energie. De intentie hiervoor is vastgelegd in de Koepeldeal Duurzame Energie, die gedeputeerde Yvonne van Mastrigt en de wethouders Jan Bessembinders en Jan Oomkes (namens de Vereniging Groninger Gemeenten) op 7 november 2013 ondertekend hebben.

 

De provincie Groningen en de Groninger gemeenten willen meer gaan samenwerken op het gebied van duurzame energie. De intentie hiervoor is vastgelegd in de Koepeldeal Duurzame Energie, die gedeputeerde Yvonne van Mastrigt en de wethouders Jan Bessembinders en Jan Oomkes (namens de Vereniging Groninger Gemeenten) op 7 november 2013 ondertekend hebben.

Duurzame energieprojecten van gemeenten

Met de ondertekening van de koepeldeal is afgesproken is dat gemeenten voor de periode tot en met 2015 duurzame energieprojecten aandragen. De projecten zijn een aanvulling op de projecten uit de Green Deal Noord-Nederland en het Energieprogramma 2012-2015 van de provincie. De gemeenten voeren de projecten uit, de provincie ondersteunt met kennis, kunde en financiƫn.

Thema's en projecten

De gemeenten en de provincie hebben in de koepeldeal zes thema's benoemd:

  • biomassa
  • duurzame mobiliteit
  • lokale duurzame energiebedrijven
  • gebouwde omgeving
  • openbare verlichting
  • verduurzaming van de eigen organisatie

Deze thema's zijn uitgewerkt in projectvoorstellen. Voorbeelden van projecten zijn het duurzaam gebouwenbeheer van gemeentelijke gebouwen, het benutten van biomassa uit landschapsbeheer, het uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto's, energie besparen op de openbare verlichting of het onderling uitwisselen van kennis voor het rijden op Groen Gas.