Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

De provincie Groningen en gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbidevezels (SiC) ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

Dekkend meetnet

De uitbreiding van het meetnet vindt plaats op verzoek van omwonenden van ESD-SIC. Zij maken zich zorgen over de uitstoot van vermoedelijk kankerverwekkende vezels in hun dorp. Met de nieuwe meetpalen ontstaat een dekkend meetnet voor de woonkernen en de meest voorkomende windrichtingen. 

Maandelijkse analyse

De extra meetpalen worden dit voorjaar geplaatst en tot eind 2019 gebruikt. Op deze manier ontstaat een beter beeld van de uitstoot van SiC-vezels over een langere periode en een groter gebied. De metingen vinden plaats tijdens het normale bedrijfsproces en de zogenaamde blazers. Onderzoeksbureau TNO maakt elke maand een analyse van de metingen. De resultaten worden twee weken later bekend gemaakt.