Provincie draagt ton bij aan herstel Harener Wildernis

Herstel van leefgebied voor zeldzame plant- en diersoorten, vastleggen van CO2 en behoud van laagveenmoeras. De provincie Groningen ondersteunt het Groninger Landschap bij het herstel en bij het vergroten van de biodiversiteit in de Harener Wildernis. De provincie draagt €100.000 subsidie bij voor plagwerkzaamheden in het natuurgebied.

5 hectare grasland

Het is niet de eerste ingreep in de Harener Wildernis, dat ligt ten oosten van Haren en ten noordwesten van het Zuidlaardermeer. Het Groninger Landschap voerde in 2009 en 2017 ook inrichtingsmaatregelen uit op andere graslanden. Op die percelen herstelt de vegetatie zich goed. Na de zomer begint de volgende fase met het herstel van zo'n 5 hectare aan graslanden. Het is de bedoeling om de werkzaamheden tussen augustus en december uit te voeren, de minst kwetsbare periode voor dit gebied.

Afgegraven veen

Bij de herstelwerkzaamheden graaft een kraan de bovenste laag (circa 20 centimeter) af. De vrijgekomen grond krijgt een herbestemming in hetzelfde gebied, bijvoorbeeld als kade of beheerpad. Maaisel uit nabijgelegen gebied wordt vervolgens over het afgegraven deel uitgestrooid, zodat planten eerder aanslaan. 

'Groninger soorten'

Met het plaggen en graven creëren we omstandigheden waarin laagveen-vegetaties zich goed kunnen ontwikkelen. 'Groninger soorten', zeldzame plant- en diersoorten waar de provincie zich extra verantwoordelijk voor voelt, voelen zich daar thuis. Onder andere de waterspitsmuis, poelkikker, heikikker en noordse zegge profiteren van het project. Bovendien neemt de uitstoot van CO2 af. Als veen droog blijft staan, zoals nu het geval is, dan verbrandt het en ontsnapt CO2 in de lucht. 

Budget Biodiversiteit

De subsidie van € 100.000 is afkomstig uit het Budget Biodiversiteit, omdat het project van het Groninger Landschap bijdraagt aan de doelstellingen: verbetering van het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Groningen en verbetering van de situatie voor 'Groninger soorten'.