Provincie draagt half miljoen bij aan nieuwe dorpsentree in Ten Boer

De gemeente Ten Boer krijgt een bijdrage van 500.000 euro van de provincie voor het project Herinrichting dorpsentree Ten Boer. De Regio Groningen-Assen draagt 700.000 euro bij. De entree van het dorp Ten Boer wordt beter herkenbaar en meer representatief gemaakt. Het gebied aan de zuidzijde van het Damsterdiep wordt erbij betrokken zodat er meer samenhang ontstaat.

De gemeente Ten Boer krijgt een bijdrage van 500.000 euro van de provincie voor het project Herinrichting dorpsentree Ten Boer. De Regio Groningen-Assen draagt 700.000 euro bij. De entree van het dorp Ten Boer wordt beter herkenbaar en meer representatief gemaakt. Het gebied aan de zuidzijde van het Damsterdiep wordt erbij betrokken zodat er meer samenhang ontstaat.

Nieuwe dorpsentree

De entree van Ten Boer wordt groener gemaakt. Er komt een plein met rode klinkers en bomen waarbij ook het deel van het dorp aan de zuidkant van het Damsterdiep wordt betrokken. Zo wordt de entree veel beter herkenbaar als bebouwde kom.

Afstemming

Het project Herinrichting Dorpsentree Ten Boer bestaat uit twee delen. De gemeente legt de dorpsentree aan in het gebied rondom de kruising N360/Gaykingastraat en de provincie een fietsoversteek over de N360. Verder worden de bushaltes aan de N360 toegankelijk gemaakt. Beide projecten worden op elkaar afgestemd. De gemeente start naar verwachting rond de zomer in 2015. Het provinciale project N360 wordt in 2015 voorbereid en in 2016 uitgevoerd.