Provincie draagt € 180.000 bij aan herstel centrum Musselkanaal 

De provincie Groningen verstrekt € 180.000 subsidie aan de gemeente Stadskanaal om het centrum van Musselkanaal te herstellen, dat in september 2018 werd getroffen door een grote brand.

Versterking leefbaarheid

Met de financiële steun van de provincie kunnen de gemeente Stadskanaal, ondernemersvereniging, vereniging voor dorpsbelangen en woningcorporatie Lefier het project "Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal" voorzetten. Deze samenwerking heeft als doel de leefbaarheid van Musselkanaal te versterken. Zo is er behoefte aan een visie op de toekomst van de detailhandel in het centrum van Musselkanaal en moet de lege ruimte, die is ontstaan door de brand, opnieuw worden ingericht. 

Incidentele subsidie

Omdat de locatie van de brand midden in het projectgebied ligt, en in de begroting geen rekening gehouden is met de (financiële) gevolgen van deze calamiteit, verstrekt de provincie Groningen een incidentele subsidie. De subsidie is een aanvullende bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020. De gemeente Stadskanaal heeft in totaal € 450.000 nodig voor de investeringen. 

Grote brand

In de nacht van 20 op 21 september 2018 woedde een grote brand in het centrum van Musselkanaal.
Door de brand is een centraal deel van het winkelgebied verwoest. Daarmee zijn direct negen ondernemers en één bewoner getroffen. Zeven ondernemers kunnen niet meer terug naar hun oude pand.