Provincie draagt bij aan zorgproject 'Wedde dat 't lukt!'

Er gaat een provinciale bijdrage van 20.000 euro naar het project 'Wedde dat 't lukt!'. Het doel van dit project is dat inwoners van Wedde en Weddeveer zo lang mogelijk hulp aan huis kunnen blijven ontvangen. Door intensieve samenwerking tussen het huisartsenteam en de inwoners van Wedde en Weddeveer kunnen inwoners van 0 tot 110+ verzekerd blijven van zorg.

Er gaat een provinciale bijdrage van 20.000 euro naar het project 'Wedde dat 't lukt!'. Het doel van dit project is dat inwoners van Wedde en Weddeveer zo lang mogelijk hulp aan huis kunnen blijven ontvangen. Door intensieve samenwerking tussen het huisartsenteam en de inwoners van Wedde en Weddeveer kunnen inwoners van 0 tot 110+ verzekerd blijven van zorg.

Samenwerking

Binnen 'Wedde dat 't lukt!' draait het om intensieve samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals. Daarbij gaat het om:

  • het bevorderen van de zelfwerkzaamheid, met andere woorden wat kan er zelf of met elkaar gedaan worden als mensen hulp nodig hebben;
  • als dat onvoldoende is wordt gekeken of vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden om bijvoorbeeld mantelzorgers te ontlasten en te versterken;
  • als de zorgverlening op deze manier niet lukt wordt professionele ondersteuning ingeschakeld. Daarbij wordt een vinger aan de pols gehouden om terug te schakelen zodra het verantwoord is.

Basisteam

De professionele hulp bestaat uit een basisteam (huisarts, wijkverpleegkundige en ouderconsulent) binnen de huisartsenpraktijk. Deze verzamelt de hulpvragen en verdeelt deze, zodat de juiste vraag bij de juiste hulpverlener terecht komt. Er vindt wekelijks een overleg plaats tussen het basisteam en de dorpsconsulent om bijvoorbeeld te bespreken voor welke dorpsgenoten een beroep moet worden gedaan op de informele zorg. Wat binnen dorp, door eigen dorpsgenoten en vrijwilligers gedaan kan worden heeft de voorkeur. De dorpsconsulent is dan verantwoordelijk.

Dorpsconsulent

De dorpsconsulent is zeer zichtbaar in het dorp en werft vrijwilligers om de informele zorg te verlenen en activiteiten te organiseren. De dorpsconsulent kan bovendien problemen signaleren en waar nodig het basisteam inschakelen. De consulent werkt in het dorpshuis, het hart van het dorp, waar ondersteuningsvragers, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten.