Provincie draagt bij aan uitvoering detailhandelsvisie gemeente Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland krijgt € 200.000 van de provincie om de regionale Detailhandelsvisie uit te voeren. In de detailhandelsvisie van de gemeente staan voorstellen om winkelcentra compacter te maken en daarmee aantrekkelijker en voorbereid op de toekomst. Voor de leefbaarheid in gemeenten is het belangrijk dat er voldoende winkels zijn. De detailhandelsvisie is opgesteld door de gemeente Het Hogeland samen met Ondernemersplatform Het Hogeland. Door de bijdrage van de provincie kan de gemeente de voorstellen uit de visie uitvoeren. 

Keuzes maken

De detailhandelsvisie werd unaniem door de gemeenteraad van Het Hogeland aangenomen. De gemeente vindt het belangrijk om voor de toekomst duidelijke keuzes te maken op het gebied van het winkelaanbod. Dit gebeurt in goede samenwerking met het ondernemersplatform. Hierin zijn alle detailhandelondernemers uit de gemeente vertegenwoordigd. 

Subsidieregeling Retailagenda

De bijdrage van de provincie komt uit de subsidieregeling Retailagenda, waarmee de provincie gemeenten ondersteunt bij de ontwikkeling van winkelgebieden.