Provincie draagt bij aan Soil Food Week

Gezond, duurzaam en voldoende voedsel begint bij een gezonde bodem. Tijdens de Soil Food Week worden in Noord-Nederland van 9 tot en met 13 oktober verschillende activiteiten georganiseerd om de relatie tussen voedsel en bodem onder de aandacht te brengen. De provincie Groningen draagt 15.000 euro bij aan de Soil Food Week.    

Evenementen

De Soil Food Week bestaat uit verschillende evenementen die rondom de Dag van de duurzaamheid op 10 oktober a.s. in Noord-Nederland worden georganiseerd. Zo vindt er bijvoorbeeld het symposium Symphony of Soils plaats waarin een vitale bodem centraal staat. Dit evenement is onder andere bedoeld voor boeren, bestuurders en medewerkers van bedrijven in de voedselketen, beleidsmakers en politici, studenten en wetenschappers, consumenten en belangstellenden.