Provincie draagt bij aan ontwerpwedstrijd voor duurzame stallen

De stichting Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMFG) krijgt 10.000 euro subsidie voor een wedstrijd, waarbij boeren en jongeren uitgedaagd worden om een innovatieve en duurzame stal te ontwerpen. Melkveehouders die aan de slag willen met het Groninger Verdienmodel kunnen deze stalontwerpen als voorbeeld gebruiken. Het project loopt tot en met december 2015.

De stichting Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMFG) krijgt 10.000 euro subsidie voor een wedstrijd, waarbij boeren en jongeren uitgedaagd worden om een innovatieve en duurzame stal te ontwerpen. Melkveehouders die aan de slag willen met het Groninger Verdienmodel kunnen deze stalontwerpen als voorbeeld gebruiken. Het project loopt tot en met december 2015. 

Wedstrijd

Het is de bedoeling dat boeren met uitbreidingsplannen samen met architecten een stalontwerp maken. Halverwege de ontwerpperiode wordt het ontwerp voorgelegd aan een panel van bijvoorbeeld omwonenden. Ook jongeren worden bij de ontwerpwedstrijd betrokken. Zo worden studenten van AOC Terra, stichting Technasium en hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) uitgenodigd een duurzame stal te ontwerpen. Er zijn drie prijzen te winnen: een vakprijs, een publieksprijs en een jeugdprijs.

Groninger Verdienmodel

De ontwerpwedstrijd stallen sluit aan bij de ontwikkeling van het Groninger Verdienmodel. Melkveehouders die zich extra inspannen voor bijvoorbeeld de gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur en landschap kunnen uitbreidingsruimte verdienen. Daarnaast moeten deze boeren in gesprek gaan met omwonenden en ervoor zorgen dat de nieuwbouw niet uit de toon valt in het landschap. Een ondernemer die hieraan voldoet mag het bedrijf uitbreiden tot een bouwblok van maximaal 4 hectare.

Samenwerking

Bij de organisatie van de ontwerpwedstrijd stallen werkt de stichting Natuur- en Milieufederatie Groningen samen met LTO Noord en de stichting Libau, en voor de wedstrijd voor jongeren met AOC Terra, de stichting Technasium en hogeschool Van Hall Larenstein (VHL).