Provincie draagt bij aan nieuwe fabrieksruimte Prefab Strobouw

De provincie verleent bijna 12.000 euro subsidie aan Prefab Strobouw voor de bouw van een nieuwe fabrieksruimte aan de Euvelgunnerweg in Groningen. Het bedrijf gaat de ruimte gebruiken voor de ontwikkeling van geprefabriceerde gevelpanelen en wanddelen, gemaakt van stro. Prefab Strobouw verwacht op termijn een tot vijf medewerkers op mbo-niveau in dienst te kunnen nemen. De subsidiebijdrage komt uit het budget Innovatief en Duurzaam MKB, vanuit het programma Groningen@Work.

Stro

Prefab Strobouw is het eerste bedrijf in Noord-Nederland dat gevelpanelen en wanddelen maakt van stro. De strobalen zijn afkomstig uit Veendam. In de nieuwe fabrieksruimte wordt de stro in de gevelpanelen geperst en aan de binnen- en buitenzijde gestuukt tegen brandgevaar en weersinvloeden. De gevelpanelen worden kant en klaar aangeleverd op de bouwplaats, waarna de aannemer ze kan plaatsen en een complete gevel kan opbouwen. De gevelelementen zijn isolerend en een duurzaam alternatief voor bestaande bouwmethoden in de laagbouw.

Ontwikkelen en testen

De komende tijd gaat Prefab Strobouw het product verder testen en ontwikkelen. Dit zal gedurende het project leiden tot aanpassing van het productieproces en vernieuwing van het product. Samenwerking en de uitwisseling van kennis is in deze fase van belang. Daarom doet het bedrijf mee aan het project BuildinG van onderzoeksinstituut TNO en de Hanzehogeschool, waar de gevelpanelen worden getest op constructieve sterkte en aardbevingsbestendigheid.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidie komt uit het tweede programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen, bedoeld om innovatie en duurzaamheid in het midden- en kleinbedrijf te bevorderen. De regeling is onderdeel van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt.