Provincie draagt bij aan intelligent shirt voor COPD-patiënten

Het MKB-bedrijf MedWear kan binnenkort de laatste stappen zetten om het eerste intelligente shirt voor COPD-patiënten op de markt te brengen. Het zogenaamde Smart Care Shirt draagt bij aan de kwaliteit van leven en levert tegelijkertijd een kostenvermindering voor de samenleving op. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een subsidie van 65.650 euro verleend. Het is de bedoeling dat de shirts eind 2018 in Nederland worden verkocht.

Intelligent shirt

COPD is een veel voorkomende chronische longziekte, waarbij patiënten erg last hebben van benauwdheid. In het shirt zijn sensoren verwerkt, die kunnen meten hoeveel lucht er in de longen van een patiënt achterblijft. Dit wordt ook wel de mate van dynamische hyperventilatie genoemd. Dit is de reden dat een patiënt benauwd wordt. Het verergeren van de situatie kan worden voorkomen door het tijdig innemen van de juiste medicatie en/of oefeningen. De meting van het T-shirt kan er dus voor zorgen dat de patiënt tijdig op de hoogte is van de situatie en hiernaar kan handelen.

Nieuwe banen

MedWear werkt in het project samen met de Universiteit Twente, RadboudUMC en Relitech. Met de subsidie wordt binnenkort met het vervolgproject gestart. Er is concrete belangstelling vanuit de farmaceutische industrie, maar in eerste instantie wordt het Smart Care Shirt eind 2018 rechtstreeks in Nederland verkocht. Deze eerste generatie Smart Care Shirts zal met name worden gebruikt door zorgverleners. MedWear verwacht dat het shirt binnen vijf jaar nadat het op de markt is gebracht 11 banen (11 fte) heeft opgeleverd, waarvan 6 arbeidsplaatsen op mbo-niveau.

Subsidieprogramma's

De provincie verleent de bijdrage vanuit Groningen@Work, het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019. De provinciale bijdrage is een cofinanciering op de subsidie van bijna 200.000 euro uit de OP EFRO tender Valorisatie 2016. Dit programma wordt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, namens de drie noordelijke provincies, uitgevoerd.