Provincie draagt bij aan herinrichting centrum Musselkanaal

Het centrum van Musselkanaal krijgt een make-over. Omdat de bibliotheek en het buurthuis naar het multifunctionele centrum in De Heggerank verhuizen wil de gemeente Stadskanaal deze gebouwen slopen. Hierdoor ontstaat ruimte voor 150 parkeerplaatsen en een openbare centrale ontmoetingsplek voor diverse sport- en spelactiviteiten. De provincie draagt 271.000 euro bij aan de plannen.

Het centrum van Musselkanaal krijgt een make-over. Omdat de bibliotheek en het buurthuis naar het multifunctionele centrum in De Heggerank verhuizen wil de gemeente Stadskanaal deze gebouwen slopen. Hierdoor ontstaat ruimte voor 150 parkeerplaatsen en een openbare centrale ontmoetingsplek voor diverse sport- en spelactiviteiten. De provincie draagt 271.000 euro bij aan de plannen.

Versterken detailhandel

Het gaat niet goed met het winkelcentrum van Musselkanaal. Steeds meer winkels staan leeg en de panden verpauperen. De gemeente wil het tij keren door de winkels te concentreren langs het kanaal (Marktstraat) tussen de Dirk de Ruiterstraat en de Willem Diemerstraat. In het nieuwe plan komen er meer parkeerplaatsen, op kortere afstand van de winkels aan de Marktstraat. De markt en de kermis krijgen in het ontwerp een betere plek. Op de huidige plek vormen zij een belemmering voor het parkeren en de uitstraling van de winkels.

Ontmoetingsplek

De ontmoetingsplek is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Er komt een overkapping voor activiteiten, onafhankelijk van het weer. Diverse organisaties die al activiteiten in het dorp organiseren hebben meegedacht over de invulling van deze ontmoetingsplek. Op basis van de bijdrage van deze organisaties heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van Musselkanaal rond vijf thema's:

  • sport, spel en bewegen;
  • cultuur en educatie;
  • ontmoeten en ontspanning;
  • natuur;
  • evenementen.

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt bij de uitwerking van het ontwerp.

Multifunctioneel centrum

De bibliotheek en het buurthuis verhuizen naar het multifunctionele centrum in De Heggerank. Zorggroep Meander bouwt het verzorgingstehuis De Heggerank om naar verpleeghuis. Hierdoor komen de onderste twee bouwlagen beschikbaar voor een multifunctioneel centrum. In het plan zijn het multifunctionele centrum en de ontmoetingsplek met elkaar verbonden.