Provincie draagt bij aan arbeidsmarktprojecten in Groningen

De Initiatiefgroep Spring krijgt 10.000 euro voor een theaterproject dat jongeren motiveert weer naar school of aan het werk te gaan. Twee andere arbeidsmarktprojecten die een subsidie krijgen hebben te maken met de restauratie van een vrachtschip uit 1930 via een leerwerktraject en een centrum voor de integratie van buitenlandse werknemers. In totaal gaat het om bijna 123.000 euro.

De Initiatiefgroep Spring krijgt 10.000 euro voor een theaterproject dat jongeren motiveert weer naar school of aan het werk te gaan. Twee andere arbeidsmarktprojecten die een subsidie krijgen hebben te maken met de restauratie van een vrachtschip uit 1930 via een leerwerktraject en een centrum voor de integratie van buitenlandse werknemers. In totaal gaat het om bijna 123.000 euro.

Jongeren naar school of aan het werk

De Initiatiefgroep Spring is een theaterproject voor en door jongeren uit Groningen en Drenthe. Eerdere toneelprojecten hebben jongeren nieuw zelfvertrouwen gegeven om weer aan het werk of naar school te gaan. Nu hebben zij gevraagd om een vervolg. Met de subsidie realiseren de partners van Spring, zoals het NNT en Lefier, dit najaar een nieuw theaterproject in Hoogezand om een groep jongeren te coachen en te stimuleren weer naar school of aan het werk te gaan.

Leerwerkmeester

Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal gebruikt de subsidie van 20.000 euro om een leerwerkmeester aan te stellen die techniekleerlingen niveau 2 en 3 (beroepsopleidende leerweg en beroepsbegeleidende leerweg) van het Noorderpoort begeleidt bij de herstelwerkzaamheden aan het schip.

Kenniswerkers

De gemeente Groningen krijgt ruim 93.000 euro om, in een noordelijke samenwerking, een International Welcome Centre North op te richten. Dit is een one-stop-shop voor buitenlandse, hoogopgeleide kenniswerkers en hun familieleden. De activiteiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de stichting Connect International en gemeenten worden er gebundeld. Noord-Nederland heeft jaarlijks ongeveer 750 nieuwe kenniswerkers en wetenschappelijk onderzoekers. Het International Welcome Centre North ondersteunt bedrijven en instellingen bij het aantrekken, aanstellen en laten integreren van deze internationale werknemers.