Provincie draagt 182.000,- euro bij aan wandel- en fietspaden

Drie toeristische projecten kunnen een subsidiebedrag tegemoet zien van bij elkaar 182.000,- euro. Het geld is bestemd voor de aanleg van wandel- en fietspaden bij Garrelsweer, Middelstum en op de Eemskanaaldijk. De nieuwe paden moeten de toeristische trekpleisters beter bereikbaar maken en sluiten aan bij het landelijke Fietsknooppuntennetwerk. De subsidies komen uit het budget Versterking Toeristische Infrastructuur.

 

Drie toeristische projecten kunnen een subsidiebedrag tegemoet zien van bij elkaar 182.000,- euro. Het geld is bestemd voor de aanleg van wandel- en fietspaden bij Garrelsweer, Middelstum en op de Eemskanaaldijk. De nieuwe paden moeten de toeristische trekpleisters beter bereikbaar maken en sluiten aan bij het landelijke Fietsknooppuntennetwerk. De subsidies komen uit het budget Versterking Toeristische Infrastructuur.

Wandelpad bij Garrelsweer

Ten zuiden van Garrelsweer komt een wandelpad te liggen. De nabijgelegen molens in Fivelingo en de kloostermolen in Garrelsweer hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde en worden met de aanleg van het pad beter toegankelijk. Verder komt er een picknickplaats en worden er ook twee informatieborden geplaatst. De provincie draagt 17.000,- euro bij. De totale kosten van het project bedragen 35.000,- euro.

Wandel- en fietspad bij Middelstum

Het project Middelstum als recreatief Middelpunt krijgt een provinciale bijdrage van 65.000,- euro (totale projectkosten: 130.000,- euro). Het project bestaat uit de aanleg van een vaste brug voor voetgangers ('hoogholtje') over het Boterdiep en de aanleg van een verbindingspad voor fietsers en wandelaars tussen molen De Hoop en de borg Ewsum bij Middelstum.

Wandel- en fietspad Eemskanaaldijk Noordzijde

De provincie en het waterschap gaan bezig met de aanpak van de Eemskanaaldijk Noordzijde. Zo worden onder meer de kades verstevigd. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden vindt er een project plaats waarbij er op de dijk tussen Garmerwolde (bij de Bronssluis) en Woltersum een wandel- en fietspad wordt aangelegd. Dit pad moet de bereikbaarheid van het gebied voor toeristen en recreanten verbeteren. Het project kost 519.000,-  euro, de subsidie van de provincie bedraagt 100.000,- euro.