Provincie dagvaardt aannemers Ballast Nedam en BAM

De provincie Groningen onderneemt gerechtelijke stappen tegen de bouwbedrijven Ballast Nedam en BAM. De aannemers blijken niet bereid tot een schikking over de schadevergoeding die de provincie had geëist voor het niet afnemen van 200 kavels in Blauwestad. De provincie eist 17 miljoen euro van Ballast Nedam en BAM.

 

De provincie Groningen onderneemt gerechtelijke stappen tegen de bouwbedrijven Ballast Nedam en BAM. De aannemers blijken niet bereid tot een schikking over de schadevergoeding die de provincie had geëist voor het niet afnemen van 200 kavels in Blauwestad. De provincie eist 17 miljoen euro van Ballast Nedam en BAM.

Duidelijke afspraken

Bij de uittreding van beide bedrijven uit het project Blauwestad in 2007 zijn duidelijke afspraken gemaakt. Ballast Nedam en BAM zouden op uiterlijk 31 december 2011 200 kavels van de provincie afnemen. Dat is niet gebeurd. Kort na 31 december zijn de bedrijven door de provincie in gebreke gesteld.

Alternatief

In maart 2012 heeft de provincie per brief aangegeven dat de bedrijven schadevergoeding kunnen betalen, als alternatief voor het afnemen van de kavels. Begin juni 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen gedeputeerde Wiebe van der Ploeg en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam, Theo Bruijninckx. Dat gesprek heeft niet geleid tot nieuwe inzichten. Daarom besluit de provincie het geschil aan de rechter voor te leggen.

Marktwaarde

De provincie vordert 17 miljoen euro. Dit schadebedrag is berekend op basis van de huidige marktwaarde. Die ligt lager dan de eerder afgesproken afnameprijs. Om het bedrag vast te stellen is een externe vastgoedspecialist geraadpleegd.