Provincie compenseert leefgebieden weidevogels in Medenertilsterpolder

De provincie koopt grond aan in de Medenertilsterpolder - tussen Beswerd en Hardeweer - om ruimte te geven aan weidevogels. Deze grond, ter grootte van 80 hectare, krijgt een natuurbestemming. Hiermee compenseert de provincie een aantal ingrepen in het landschap voor de komende jaren, waarbij leefgebieden voor weidevogels verloren gaan of verstoord worden. 

Grote projecten

De komende tijd wordt een aantal grote projecten uitgevoerd in onze provincie, die gevolgen hebben voor het landschap. Hierbij gaat het om de aanleg van een Fietsroute Plus bij Winsum, een dubbel spoor tussen Groningen en Leeuwarden, de hoogspanningsverbinding (380kv) tussen de Eemshaven en Vierverlaten, een nieuwe begraafplaats in Wierum en aanpassingen aan de N33. De Medenertilsterpolder moet het nieuwe natuurgebied worden waar weidevogels terecht kunnen, waaronder de grutto. De komende jaren wordt er een inrichtingsplan gemaakt voor het gebied.

Compenseren voor infrastructuur

In de wet is vastgelegd dat initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen (bijvoorbeeld de aanleg van wegen) zogenaamde ‘natuurcompensatie’ toe moeten passen, wanneer deze ingrepen effect hebben op het leefgebied van weidevogels. Deze natuurcompensatie kan bestaan uit het creëren van nieuwe leefgebieden voor weidevogels of de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Per geval wordt  gekeken op welke manier compensatie voor de natuur moet plaatsvinden. De provincie beoordeelt in deze gevallen de wijze van compensatie op grond van het provinciale beleid.