Provincie breidt plannen voor aanpak krimpgebieden uit

De provincie Groningen steekt 1,4 miljoen euro in het project Boukemapark in Uithuizen, waar onderwijs, sport en een multifunctioneel centrum samenkomen. De investering is een van de vijf nieuwe actiepunten die de provincie heeft toegevoegd aan het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling ‘Kijk op Krimp’.

De provincie Groningen steekt 1,4 miljoen euro in het project Boukemapark in Uithuizen, waar onderwijs, sport en een multifunctioneel centrum samenkomen. De investering is een van de vijf nieuwe actiepunten die de provincie heeft toegevoegd aan het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling ‘Kijk op Krimp’.

Nieuwe onderdelen

Andere nieuwe onderdelen die terug te vinden zijn in het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling, en waar de provincie zich de komende tijd mee bezig wil houden, zijn:

  • Afspraken maken met het Rijk over de rol die het heeft bij de verbetering van de leefbaarheid in de krimpgebieden.
  • Onderzoeken hoe bewoners meer betrokken kunnen worden bij de aanpak van hun leefomgeving.
  • Op zoek gaan naar manieren om de regio’s goed bereikbaar te houden, bijvoorbeeld via een snelle internetverbinding.
  • Het stimuleren van ondernemerschap in de krimpgebieden.

Financiering

Het verbeteren van de leefkwaliteit in de gemeente De Marne, de Eemsdelta en Oost-Groningen wordt door de provincie betaald uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden. Voor de periode 2011-2020 is jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar. Ook het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van vijftien miljoen wordt ingezet in de krimpgebieden. Vanuit Den Haag komt 14,75 miljoen naar Groningen.

Lees meer over het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling in het dossier Krimp.