Provincie blijft stevig investeren in de Groninger samenleving

De provincie Groningen heeft vandaag haar jaarbegroting voor 2013 gepresenteerd. Daarin rekenen we op zo'n 342 miljoen euro aan inkomsten. Het komende jaar is er bijna 29 miljoen minder te besteden dan in 2012. In 2010 hebben we al bezuinigingen doorgevoerd om de terugloop in inkomsten vanaf 2011 op te vangen en de financiën op orde te houden. Daardoor is er in 2013 toch ruimte voor nieuw beleid. Daarvan is 15 miljoen voor het opknappen van Lauwersoog. Ook trekken we eenmalig 9 miljoen uit om de rijksbezuinigingen op natuur en landschap voor een deel op te vangen. Voor 2013 is nog bijna 1,7 miljoen euro vrij besteedbaar.

De provincie Groningen heeft vandaag haar jaarbegroting voor 2013 gepresenteerd. Daarin rekenen we op zo'n 342 miljoen euro aan inkomsten. Het komende jaar is er bijna 29 miljoen minder te besteden dan in 2012. In 2010 hebben we al bezuinigingen doorgevoerd om de terugloop in inkomsten vanaf 2011 op te vangen en de financiën op orde te houden. Daardoor is er in 2013 toch ruimte voor nieuw beleid. Daarvan is 15 miljoen voor het opknappen van Lauwersoog. Ook trekken we eenmalig 9 miljoen uit om de rijksbezuinigingen op natuur en landschap voor een deel op te vangen. Voor 2013 is nog bijna 1,7 miljoen euro vrij besteedbaar.

Duurzame ontwikkeling van Groningen

Ondanks een onzekere economische situatie blijven we investeren in de duurzame ontwikkeling van de provincie. We moeten bezuinigen, maar uit onze reserves kunnen we stevig blijven investeren in de economie, werkgelegenheid, infrastructuur en leefbaarheid. Het investeringsprogramma van de provincie is tot en met 2020 financieel volledig gedekt. We hebben in onze reserves bijna 700 miljoen euro geparkeerd voor een groot aantal projecten. Bijvoorbeeld Regio Groningen-Assen, RegioTram, Zuidelijke ringweg Groningen, N33 en N366 en projecten die werkgelegenheid opleveren, zoals Offshore windenergie en Healthy ageing. Het geld voor deze investeringen komt voor een belangrijk deel uit het vermogen dat we hebben verkregen uit de verkoop van ons aandeel in het energiebedrijf Essent.

Onzekerheden

Er bestaat voor de komende jaren nog wel veel financiële onzekerheid. De kans is groot dat rijksmaatregelen, na de landelijke verkiezingen in september, nadelig uitpakken voor de provinciale meerjarenbegroting. Een nieuwe regering zal waarschijnlijk vanaf 2013 aanvullende rijksbezuinigingen gaan voorstellen die de inkomsten van provincies en gemeenten mogelijk verder beperken. De precieze omvang van het aangekondigde pakket rijksmaatregelen en waarop deze zal neerslaan is nog niet duidelijk. Voorop staat dat als we verder moeten bezuinigen, we het investeringsprogramma zolang dat kan overeind willen houden.

Besluitvorming

De Begroting 2013 wordt begin september in de Statencommissies behandeld. Op woensdag 26 september stellen Provinciale Staten de Begroting 2013 vast.

Kijk voor de begroting 2013 op onze pagina Begroting.