Provincie blij met nieuwe stappen herindelingsproces gemeenten

De provincie Groningen is tevreden over de manier waarop de gemeenten de afgelopen maanden bezig zijn geweest met het proces van de herindeling. De gemeenten in het Westerkwartier willen samen één nieuwe gemeente vormen. Groningen en Ten Boer willen samengaan met Haren, maar deze gemeente wil eerst een burgerraadpleging. In Noord-Groningen willen de zeven gemeenten onderzoeken of ze samen één gemeente kunnen vormen, terwijl in Oost-Groningen de voorkeuren voor de herindeling nog uiteenlopen.

 

De provincie Groningen is tevreden over de manier waarop de gemeenten de afgelopen maanden bezig zijn geweest met het proces van de herindeling. De gemeenten in het Westerkwartier willen samen één nieuwe gemeente vormen. Groningen en Ten Boer willen samengaan met Haren, maar deze gemeente wil eerst een burgerraadpleging. In Noord-Groningen willen de zeven gemeenten onderzoeken of ze samen één gemeente kunnen vormen, terwijl in Oost-Groningen de voorkeuren voor de herindeling nog uiteenlopen.

Stand van zaken

De plannen die de gemeenten in het Westerkwartier hebben uitgesproken bieden volgens de provincie voldoende aanknopingspunten om het proces van de herindeling verder voort te kunnen zetten. Het herindelingstraject voor Groningen, Haren en Ten Boer en in de zeven gemeenten in Noord-Groningen is nog in volle gang, maar de provincie ziet het met vertrouwen tegemoet. In Oost-Groningen gaan de negen betrokken gemeenten de Visitatiecommissie vragen om advies uit te brengen over de twee hoofdvarianten. Dit zijn de zogenaamde ‘horizontale’ variant en de ‘verticale’ variant. Het advies van de Visitatiecommissie zal door de gemeenten en de provincie als zwaarwegend worden beschouwd.

Rol provincie na de herindeling

De provincie denkt dat na de herindeling de nieuwe grotere gemeenten straks goed in staat zijn om bepaalde taken over te nemen. Er wordt nog gekeken om welke taken het precies gaat. De provincie wil op korte termijn afspraken maken met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) over de gezamenlijke inhoudelijke agenda voor deze overdracht en de stappen die daarbij horen.

Planning

Het is de bedoeling dat de gemeentelijke herindeling uiterlijk 1 januari 2018 voltooid is. De Visitatiecommissie heeft aangegeven dat de gemeenten uiterlijk oktober 2014 met hun beoogde herindelingspartners een toekomstvisie ontwikkeld moeten hebben, waarin het profiel, de organisatie en de uitgangspunten van het beleid van de nieuw te vormen gemeente duidelijk worden. De provincie blijft het traject de komende jaren begeleiden en faciliteren. Ook wil de provincie het proces op verschillende manieren blijven inspireren in de vorm van bijeenkomsten, waarin diverse thema's rond de herindeling aan de orde komen.

Lees meer in de brief aan de gemeenten en de voordracht aan Provinciale Staten of in het dossier Herindeling Groninger gemeenten.