Provincie bezuinigt op cultuur

De provincie gaat de komende jaren bezuinigen op cultuur. Omdat er voor cultuur een lager budget beschikbaar is dan in voorgaande jaren, hebben wij scherpe keuzes moeten maken. Deze keuzes staan in de ontwerp concept-cultuurnota 2013-2016.

De provincie gaat de komende jaren bezuinigen op cultuur. Omdat er voor cultuur een lager budget beschikbaar is dan in voorgaande jaren, hebben wij scherpe keuzes moeten maken. Deze keuzes staan in de ontwerp-concept cultuurnota 2013-2016.

Verhaal van Groningen

Een belangrijke doelstelling voor de komende periode is om  via 'Het Verhaal van Groningen' meer verbindingen te leggen tussen cultuur en andere beleidsterreinen als economie, toerisme, landschap, ruimtelijke ordening, wonen en leefbaarheid. Maar ook bijvoorbeeld met het krimpvraagstuk. Het Verhaal van Groningen is een werkwijze waarbij informatie over de cultuur  in en van de provincie Groningen als logisch geheel, bijvoorbeeld als verhaal, wordt aangeboden aan inwoners en bezoekers van onze provincie.

Criteria

Daarnaast verlenen we subsidies om onze beleidsdoelstellingen te halen. Om subsidie te krijgen moeten instellingen aan strenge criteria voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld inwoners stimuleren zelf aan cultuur te doen of een collectie hebben die van waarde is voor Groningen. Ook instellingen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de Groningse economie komen in aanmerking voor een financiƫle bijdrage.

Inspraak

De ontwerp-concept cultuurnota 2013-2016 ligt vanaf nu zes weken ter inzage. In november/december verwerken we alle inspraakreacties. Gedeputeerde Staten stellen de concept-cultuurnota in dit jaar vast. Het eindoordeel is aan Provinciale Staten. Zij nemen begin volgend jaar een besluit over de nota.

Kijk voor meer informatie ook in ons dossier Cultuur.