Provincie bestrijdt gladheid

Als de temperatuur weer onder het vriespunt komt, het gaat sneeuwen en het glad wordt, dan komt de provincie in actie om te strooien. De afgelopen weken hebben medewerkers van de provincie al 5 keer gestrooid. Vooral als het eerst gesneeuwd of gedooid heeft en het vervolgens weer gaat vriezen, moeten de strooiers in actie komen.

Als de temperatuur weer onder het vriespunt komt, het gaat sneeuwen en het glad wordt, dan komt de provincie in actie om te strooien. De afgelopen weken hebben medewerkers van de provincie al 5 keer gestrooid. Vooral als het eerst gesneeuwd of gedooid heeft en het vervolgens weer gaat vriezen, moeten de strooiers in actie komen.

Extreme winter

Medewerkers van de provincie verwachten dat ze dit jaar weer meer dan gemiddeld in actie moeten komen. Vorige winter was een extreme winter. Het was koud en er viel veel sneeuw. Toen moest de provincie meer dan 100 keer uitrukken om te strooien. Dat was twee keer zo vaak als normaal. De provincie deed een evaluatie van de gladheidsbestrijding van deze winter en bereidt zich alvast voor op de volgende winter. De loodsen zijn gevuld met in totaal 1500 ton strooizout. Met deze voorraad kunnen de medewerkers van de provincie 25 tot 30 keer strooien. Als de voorraad dreigt op te raken vult Akzo deze binnen 24 uur weer aan.

Prioriteitenkaart

Verder heeft de provincie afgelopen winter een prioriteitenkaart opgesteld met wegen die voorrang krijgen bij het strooien, vanwege bijvoorbeeld capaciteit- of zouttekort. Deze kaart is nu verder bijgewerkt. De provincie gaat bijvoorbeeld voorrang geven aan het schoonhouden van de routes van het openbaar vervoer, perrons en haltes. En er wordt gekeken naar extra opslagruimte voor het strooizout.

Kortom, de provincie Groningen is klaar voor het komende winterseizoen!