Provincie berust in ‘natuurakkoord’ Rijk en provincies

De provincie Groningen legt zich neer bij het ‘natuurakkoord’ tussen het Rijk en de provincies. Met deze overeenkomst, waar bijna een jaar over onderhandeld is, krijgen de provincies meer verantwoordelijkheden voor het beheer van natuur, landschap en landbouw en het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hoewel er tientallen miljoenen minder rijksgeld beschikbaar komt, denkt de provincie niet dat het afwijzen van het akkoord tot een beter resultaat zal leiden. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben ingestemd met de overeenkomst, Provinciale Staten moeten nog hun goedkeuring geven.

De provincie Groningen legt zich neer bij het ‘natuurakkoord’ tussen het Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Met deze overeenkomst, waar bijna een jaar over onderhandeld is, krijgen de provincies meer verantwoordelijkheden voor het beheer van natuur, landschap en landbouw en het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hoewel er tientallen miljoenen minder rijksgeld beschikbaar komt, denkt de provincie niet dat het afwijzen van het akkoord tot een beter resultaat zal leiden. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben ingestemd met de overeenkomst, Provinciale Staten moeten nog hun goedkeuring geven.

Rijksdoelen

De twaalf provincies en de Tweede Kamer moeten uiterlijk 24 december instemmen met het akkoord. De afspraken hebben voor de provincie Groningen grote gevolgen. Mede omdat Den Haag geen bijdragen meer gaat leveren aan rijksdoelen, heeft de provincie bij het realiseren van de EHS, het landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in de periode 2012-2021, te maken met een tekort van 24 miljoen euro per jaar. Andere rijksdoelen die zijn komen te vervallen, en waar het Rijk dus ook geen geld meer voor vrijmaakt, zijn het beheer en de ontwikkeling van de nationale landschappen en parken, zoals in Groningen Middag-Humsterland en het Nationaal Park Lauwersmeer.