Provincie aan de slag met aanpassingen voor klimaatverandering

De provincie gaat samen met gemeenten, waterschappen, bedrijven en kennisinstellingen aan de slag met aanpassingen als gevolg van de klimaatverandering. Dat staat in de startnotitie Klimaatadaptatie (PDF PDF-bestand, 2 MB). Zo zijn er aanpassingen nodig om de gevolgen van hitte, wateroverlast en droogte zo klein mogelijk te houden en voldoende (zoet) water beschikbaar te hebben. 

Water vasthouden 

De verandering van het klimaat zorgt onder andere voor langdurige perioden van droogte en hoge temperaturen, plotselinge hevige regenval en een stijgende zeespiegel. Deze extreme weersomstandigheden kunnen grote gevolgen hebben voor de landbouw, wegen en fietspaden, dorpen en steden en de natuur. In de afgelopen jaren is het beleid vooral geweest om het water zo snel mogelijk af te voeren naar de zee. In de toekomst gaat het erom het water langer vast te houden, zodat overtollig water uit de winterperiode ingezet kan worden in drogere perioden.  

Brede aanpak

De provincie gaat met partners uit de regio aan de slag om een regionale strategie te ontwikkelen. Uitgangspunten van de provincie zijn hierbij veiligheid, het vasthouden van water, een gebiedsgerichte aanpak en betaalbare oplossingen. Verder zijn kennis en bewustwording, innovatie en nieuwe werkgelegenheid van belang. Eerst inventariseren we wat de gevolgen van klimaatverandering voor onze provincie zijn en vervolgens komen we volgend jaar met een plan voor een gezamenlijke aanpak. Daarbij kijken we ook naar oplossingen over de provinciegrenzen, zoals de toevoer van water uit het IJsselmeer in perioden van droogte. 

Klimaatadaptatieweek

Van 19 tot en met 25 januari 2021 vindt de Klimaatadaptatieweek Groningen plaats. In die week en in aanloop daarnaartoe vinden allerlei activiteiten in de stad en de provincie plaats, zoals de Jongeren Klimaattop en de Ontwerpmanifestatie, waarbij landschapsbureaus ontwerpen maken voor negen Groningse locaties waar de gevolgen van klimaatverandering zich voordoen.  De provincie ondersteunt de Klimaatadaptatieweek om een breder publiek bewust te maken van klimaatadaptatie.