Provinciale weg N996 tussen Onderdendam en Winsum drie weken dicht

De provinciale weg tussen Onderdendam en Winsum gaat vanaf maandag 4 oktober drie weken dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Doorgaand verkeer tussen Onderdendam en Winsum wordt omgeleid via de N361 en de N46. Fietsers kunnen omrijden via de Trekweg.

Stremming

De N996 (Winsumerweg) is gestremd van maandag 4 oktober tot en met vrijdag 22 oktober. De weg is afgesloten vanaf de grens van de bebouwde kom in Winsum tot de kruising met de Warffumerweg in Onderdendam. 

Werkzaamheden

De aannemer gaat houten damwanden plaatsen om de kanten van de sloot te verstevigen. Dit maakt de kans op scheuren en verzakkingen in het asfalt kleiner. Ook wordt het asfalt vervangen. Bij de bebouwde komgrens van de N996 in Onderdendam komt een wegversmalling die de dorpsentree beter op laat vallen en verkeer dwingt om snelheid te minderen. Gelijktijdig met de werkzaamheden van de provincie werkt gemeente Het Hogeland aan een noordelijke ontsluitingsweg in Winsum. Aan de noordkant van Winsum wordt de Onderdendamsterweg doorgetrokken naar de N361. In de bocht bij Terra Winsum komt een aansluiting op de Onderdendamsterweg.

Omleiding en sluipverkeer 

Doorgaand verkeer tussen Onderdendam en Winsum kan omrijden via de N361 en de N46. Fietsers worden omgeleid via de Trekweg. Tijdens eerdere wegafsluitingen rond Onderdendam werd de Trekweg veelvuldig gebruikt door sluipverkeer. De gemeente Het Hogeland kijkt hoe ze de route minder aantrekkelijk kan maken voor sluipverkeer. Automobilisten worden nadrukkelijk opgeroepen geen gebruik te maken van de Trekweg. De provincie, gemeente, verkeerscommissie Onderdendam en politie houden de situatie goed in de gaten. 

Bereikbaarheid

De Winsumerweg en Onderdendamsterweg blijven vrijwel altijd goed bereikbaar voor omwonenden en bedrijven. Personenauto's kunnen gebruikmaken van de rotonde bij de Brake via de Geert Teislaan en de A.S. de Bl├ęcourtlaan richting Winsum en andersom. Vrachtverkeer kan aanwonenden en bedrijven bereiken via Baflo en Tinallinge.