Provinciale Staten vergaderen tijdelijk vanuit huis

Provinciale Staten vergaderen voorlopig per e-mail of telefonisch, vanuit huis. Zo hoeven Statenleden niet bij elkaar te komen in het provinciehuis. Ook bijeenkomsten met inwoners, zoals Praten met de Staten en Gast van de Staten, gaan voorlopig niet door. Voor deze tijdelijke oplossing is gekozen om meer besmettingen van het coronavirus te voorkomen. Zo gauw het mogelijk is, starten Provinciale Staten met digitaal vergaderen.

Per e-mail vergaderen

Op 9 april start de eerste commissievergadering per e-mail. Dat wil zeggen dat Statenleden twee weken de tijd hebben om schriftelijk (per mail) politieke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten, over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissie. Het college heeft op zijn beurt twee weken de tijd heeft om te reageren op de vragen. Na afloop van de ronde per e-mail geeft de commissie een advies voor verdere behandeling.

Inbreng van inwoners

Inwoners en belangenorganisaties kunnen hun mening laten horen door rechtstreeks contact te zoeken met Statenleden via mail of telefoon. Inwoners die gebruik willen maken van het inspreekrecht hebben na de start van een schriftelijke Statencommissie twee weken de gelegenheid om hun inspreekbijdrage per e-mail aan te leveren bij de Statengriffie, via: statengriffie@provinciegroningen.nl.

Openbaar beschikbaar

Alle vergaderdata en vergaderstukken van de Statencommissies zijn openbaar en te vinden via onze website. Ook de vragen van Statenleden, antwoorden van het college en eventuele inbreng van inwoners en belangenorganisaties zijn te vinden bij de betreffende commissie op de website.

Digitaal vergaderen

Nu Provinciale Staten wettelijk gezien ook via digitale vergaderingen besluiten mogen nemen, wordt gekeken of dit technisch gerealiseerd kan worden. Tot die tijd zullen de Staten schriftelijk vergaderen en alleen bijeenkomen voor noodzakelijke besluiten in een zo klein mogelijke samenstelling.