Provinciale Staten stemmen voor de Eerste Kamer


Tijdens de Statenvergadering van 26 mei hebben de 43 Statenleden van de provincie Groningen hun stem uitgebracht op kandidaat-leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Eén keer in de vier jaar kiezen de Statenleden de 75 leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen. De Eerste Kamer geeft een eindoordeel over wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Daarnaast toetsen Eerste Kamerleden de wetten op kwaliteit en beoordelen ze of de wetten niet in strijd zijn met bestaande nationale en Europese wetgeving.