Provinciale Staten stemmen in provinciehuis voor Eerste Kamer

De Provinciale Staten van Groningen hebben op dinsdag 26 mei gestemd voor een nieuwe Eerste Kamer. Dat gebeurde tijdens een openbare zitting in het provinciehuis. De stemverdeling is vrijwel gelijk aan de huidige zetelverdeling in Provinciale Staten. De definitieve uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen volgt op donderdag 28 mei.

De Provinciale Staten van Groningen hebben op dinsdag 26 mei gestemd voor een nieuwe Eerste Kamer. Dat gebeurde tijdens een openbare zitting in het provinciehuis. De stemverdeling is vrijwel gelijk aan de huidige zetelverdeling in Provinciale Staten. De definitieve uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen volgt op donderdag 28 mei.

Stemverdeling

De 43 leden van Provinciale Staten hebben als volgt gestemd:

  • SP: 8 stemmen, waarvan 8 voor Tiny Kox (nummer 1 van de lijst)
  • PvdA: 6 stemmen, waarvan 6 voor Marleen Barth (nummer 1), 1 voor Ruud Vreeman (nummer 2) en 1 voor Nico Schrijver (nummer 4)
  • CDA: 5 stemmen, waarvan 5 voor Elco Brinkman (nummer 1)
  • VVD: 4 stemmen, waarvan 2 voor Loek Hermans (nummer 1), 1 voor Jan Anthonie de Bruijn (nummer 7) en 1 voor Pim van Ballekom (nummer 46)
  • D66: 4 stemmen, waarvan 4 voor Thom de Graaf (nummer 1)
  • ChristenUnie: 4 stemmen, waarvan 4 voor Roel Kuiper (nummer 1)
  • GroenLinks: 3 stemmen, waarvan 3 voor Tineke Strik (nummer 1)
  • PVV: 3 stemmen, waarvan 3 voor Ton van Kesteren (nummer 12)
  • Partij voor de Dieren: 2 stemmen, waarvan 2 voor Niko Koffeman (nummer 1)
  • Onafhankelijke Senaatsfractie: 4 stemmen, waarvan 3 voor Hendrik Ten Hoeve (nummer 1) en 1 voor Mariska Sloot (nummer 3)

Eerste Kamer

De Eerste Kamer (ook wel Senaat genoemd) telt 75 leden en geeft een eindoordeel over wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Daarnaast toetsen Eerste Kamerleden de wetten op kwaliteit en beoordelen ze of de wetten niet in strijd zijn met bestaande nationale en Europese wetgeving.

Getrapte verkiezingen

De verkiezingen voor de Eerste Kamer vinden elke vier jaar plaats, drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen. De Eerste Kamerverkiezingen zijn zogenaamde getrapte verkiezingen. Burgers kiezen de Provinciale Statenleden, die op hun beurt weer de Eerste Kamerleden kiezen. Niet alle stemmen wegen even zwaar. Elk stem van een Statenlid heeft een bepaalde stemwaarde, afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. Hoe meer inwoners een provincie heeft, hoe hoger de stemwaarde.

Lees meer over de verkiezingen op de website van de Eerste Kamer of bekijk het filmpje.