Provinciale Staten praten met experts over kredietcrisis

De Statencommissie Economie en Mobiliteit ging afgelopen woensdag het gesprek aan met verschillende organisaties en het bedrijfsleven over de kredietcrisis. De commissie wil met behulp van deze 'expertmeeting' een beeld krijgen van de actuele situatie over de kredietcrisis. De meeting was op initiatief van GroenLinks. Op de achtergrond speelt de versnellingsagenda zoals die door het college van Gedeputeerde Staten is opgesteld.

De genodigde organisaties en bedrijven gaven hun visie over de kredietcrisis en de maatregelen die de provincie onlangs heeft gepresenteerd in de versnellingsagenda. In de versnellingsagenda staan projecten op het gebied van energiebesparing, de bouw en infrastructuur die sneller dan gepland uitgevoerd zullen worden. Op deze manier wil de provincie de economie een extra impuls geven. 
Aanwezige organisaties en bedrijven waren; SER, NOM, Rabobank, MKB, UWV Werkbedrijf, Bouwend Nederland, Alfa College, FNV Bouw, Logistiek Centrum Westpoort en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta.

Men was enthousiast over de maatregelen uit de versnellingsagenda maar had ook aanvullingen. Zo werd er onder meer gesproken over de spelregels rond subsidies, die niet altijd duidelijk zijn voor bedrijven. Ook werd het belang van het stimuleren van startende ondernemers benadrukt. Maak het de startende ondernemer makkelijker, was de boodschap. De werkloosheid onder jongeren was tevens onderwerp van gesprek. Het Alfa college riep bedrijven op te blijven zorgen voor voldoende stageplaatsen. De Rabobank Groningen gaf aan een plan te hebben voor een duurzame energiecampus die onderdak biedt aan instellingen en bedrijven die zich richten op duurzame energie.

De bijeenkomst heeft een goed beeld opgeleverd van de problematiek waar bedrijven en organisaties in de provincie Groningen op dit moment mee te maken hebben. Leg de prioriteit bij projecten die op de korte termijn resultaat opleveren, was de boodschap aan de provincie. In de eerst volgende vergadering van de commissie Economie en Mobiliteit, die plaatsvindt op 1 april, wordt bij het onderwerp 'versnellingsagenda' verder gesproken over de opbrengsten van de expertmeeting.