Provinciale Staten nemen besluit over RegioTram

De Statenvergadering van 7 december stond in het teken van het project RegioTram. Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht over het project en zijn akkoord gegaan met de start van de aanbesteding, de financiering van het project en de toekomstige tracés van de RegioTram in de stad Groningen.

De Statenvergadering van 7 december stond in het teken van het project RegioTram. Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht over het project en zijn akkoord gegaan met de start van de aanbesteding, de financiering van het project en de toekomstige tracés van de RegioTram in de stad Groningen.

Voorwaarden

De bouw zal naar verwachting starten in 2013. Drie jaar later, in de eerste helft van 2016, moeten beide tramlijnen in de stad in gebruik zijn. De Staten hebben enkele eisen geformuleerd als voorwaarden. Ten eerste het onlosmakelijk verband tussen stads- en regiotramlijnen. Ten tweede het in de voordracht genoemde bedrag als maximum voor de provinciale bijdrage. 

De beide tramlijnen zullen dagelijks, volgens de prognose, gemiddeld 50.000 reizigers vervoeren. In de tweede fase van het project, die loopt van 2020 tot 2040, wordt gekeken naar het doorrijden van de trams over bestaand spoor naar stations op ongeveer 15 km van de stad Groningen.