Provinciale Staten in 2016

2016 was een bijzonder jaar voor Provinciale Staten (PS) van Groningen. Zo werd RenĂ© Paas benoemd als nieuwe commissaris van de Koning. De Staten kwamen vijftien keer bijeen voor een Statenvergadering. Zes van deze vergaderingen waren extra Statenvergaderingen. In totaal 72 keer werd een schriftelijke vraag ingediend. Tijdens de Statenvergaderingen werden in 2016 138 moties ingediend waarvan 49 aangenomen. Bekijk alle feiten en bijzonderheden van PS in 2016 en de filmpjes waarin de 11 fractievoorzitters en de commissaris van de Koning terugblikken op 2016.