Provinciale Staten bedanken 529 reizigers voor hun mening over OV-knooppunten

Van 7 tot en met 16 juni vroegen Provinciale Staten van Groningen reizigers via www.kiesvoorgroningen.nl een mening te geven over de 32 Hubs (OV-knooppunten) in de provincie Groningen. Daar is met ruim 500 reacties goed gehoor aan gegeven! Woensdag 21 juni bespraken de Staten de binnengekomen wensen in de commissievergadering Mobiliteit. In onderstaande film (8 minuten) vertellen Statenleden van alle politieke partijen wat ze met deze wensen willen doen.

 

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/C0IzA80F7_o?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" height="296" width="527"></iframe>