Provinciaal Studiefonds steunt scholen met huiswerkbegeleiding in coronatijd

Het Provinciale Studiefonds stelt € 100.000 beschikbaar voor huiswerkbegeleiding aan kinderen uit minimagezinnen. Deze kinderen dreigen een achterstand op te lopen op school omdat ze niet voldoende begeleid worden en thuis niet de juiste middelen hebben, zoals een goede wifiverbinding.  Ook voor dit soort middelen, zoals wifiversterkers, is geld beschikbaar.

Scholen

De regeling start per direct en loopt tot eind 2021. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die jonger zijn dan 18 jaar komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Scholen zorgen voor de uitvoering van de regeling. Zij kijken welke leerlingen in aanmerking komen en doen vervolgens een gezamenlijke aanvraag. Per leerling is maximaal € 200 beschikbaar voor huiswerkbegeleiding en maximaal € 75 voor wifiversterkers. 

Provinciaal Studiefonds

Het Provinciaal Studiefonds heeft als doel om een bijdrage te leveren in de kosten van het onderwijs aan leerlingen en studenten die dit zelf niet kunnen betalen. Het fonds is bedoeld voor scholen buiten de gemeente Groningen. De Gemeente Groningen heeft een eigen studiefonds.