Provinciaal Omgevingsplan gaat digitaal

Het Provinciaal Omgevingsplan is vanaf 1 april 2010 ook digitaal te bekijken via onze website. Door op de plankaart te klikken, bijvoorbeeld op uw eigen leefomgeving, krijgt u een compleet beeld van onze plannen en regels voor dit gebied in de periode 2009-2013.

Het Provinciaal Omgevingsplan is vanaf 1 april 2010 ook digitaal te bekijken via onze website. Door op de plankaart te klikken, bijvoorbeeld op uw eigen leefomgeving, krijgt u een compleet beeld van onze plannen en regels voor dit gebied in de periode 2009-2013.

Integraal beleid

Het Provinciaal Omgevingsplan is ons integrale beleidsplan. Het is de basis voor onze meeste plannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, vervoer en water. Kijk voor meer informatie over het Provinciaal Omgevingsplan op onze website. Treft u verschillen tussen het papieren Provinciaal Omgevingsplan en het digitale plan, dan geldt het digitale plan.