Promotie E-bike en E-scooter voor een bereikbare stad

De provincie gaat het gebruik van de E-bike en E-scooter stimuleren om de stad Groningen bereikbaar te houden. Het is een van de maatregelen die de provincie dit jaar neemt om het autoverkeer in de provincie met vijf procent terug te dringen. De campagne richt zich op bedrijven die deze vervoersmiddelen willen uitproberen en aanschaffen. Het doel is medewerkers, die nu nog met de auto op het werk verschijnen, over te halen om over te stappen op deze elektrische vervoermiddelen. Bovendien is het goed voor het milieu, omdat de voertuigen geen schadelijke gassen uitstoten en geen fossiele brandstoffen, zoals benzine of diesel, verbruiken.

De provincie gaat het gebruik van de E-bike en E-scooter stimuleren om de stad Groningen bereikbaar te houden. Het is een van de maatregelen die de provincie dit jaar neemt om het autoverkeer in de provincie met vijf procent terug te dringen. De campagne richt zich op bedrijven die deze vervoersmiddelen willen uitproberen en aanschaffen. Het doel is medewerkers, die nu nog met de auto op het werk verschijnen, over te halen om over te stappen op deze elektrische vervoermiddelen. Bovendien is het goed voor het milieu, omdat de voertuigen geen schadelijke gassen uitstoten en geen fossiele brandstoffen, zoals benzine of diesel, verbruiken.

Maatregelenpakket

Het pakket van maatregelen om het autoverkeer terug te dringen staan in het werkplan Mobiliteitsmanagement 2012. Andere maatregelen die we dit jaar uitvoeren zijn:

  • het onderhouden en evalueren van de website www.carpooldate.nl
  • de campagne Rij 2 op 5; een bewustwordingscampagne in delen van de stad Groningen, zoals Hoogkerk en Europapark. Doel is medewerkers in bedrijven te stimuleren twee keer per week met de fiets (2 op 5) in plaats van met de auto naar het werk te komen. Aan de campagne is een arrangement (bijvoorbeeld een korting bij verzekeringen) gekoppeld.
  • Mobiliteitsmanagementplein; een plein op de promotiedagen voor het bedrijfsleven, waar bedrijven staan die producten, diensten en kennis op het gebied van slimmer werken en slimmer reizen aanbieden. In een stand op dit plein laten we concrete producten zien en geven we diverse presentaties alternatieve vervoerswijzen, zoals de fiets en het openbaar vervoer.

De maatregelen in het werkplan sluiten aan bij de mobiteitsplannen van de Regio Groningen Assen.