Projectplan fase 5 in procedure

Week begonnen met een gesprek met mijn ambtelijk opdrachtgever provinciesecretaris Henk Jan Bolding. Het is agendatechnisch niet mogelijk om voor de zomervakantie de tweede ronde van de sollicitatiegesprekken voor de kwartiermaker/beoogd directeur te houden. De voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Mark Boumans, heeft al aangegeven dat wij die gesprekken dan maar na de zomervakantie moeten organiseren. Henk Jan en ik zien ook geen andere mogelijkheid. Betekent wel dat de kwartiermaker/beoogd directeur pas per 1 november aan de slag kan. Dat vind ik jammer, omdat de inrichtingsfase dan al in volle gang is. Voor mij heeft het tot gevolg dat ik langer aan het project Regionale Uitvoeringsdienst verbonden blijf.

 

Week begonnen met een gesprek met mijn ambtelijk opdrachtgever provinciesecretaris Henk Jan Bolding. Het is agendatechnisch niet mogelijk om voor de zomervakantie de tweede ronde van de sollicitatiegesprekken voor de kwartiermaker/beoogd directeur te houden. De voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Mark Boumans, heeft al aangegeven dat wij die gesprekken dan maar na de zomervakantie moeten organiseren. Henk Jan en ik zien ook geen andere mogelijkheid. Betekent wel dat de kwartiermaker/beoogd directeur pas per 1 november aan de slag kan. Dat vind ik jammer, omdat de inrichtingsfase dan al in volle gang is. Voor mij heeft het tot gevolg dat ik langer aan het project RUD verbonden blijf.

Kerngroeplid Jan Smittenberg is deze week de klassieker Les Marmottes aan het fietsen. Daarom praten Gea en ik het projectplan voor fase 5 met zijn tweeën door. De inrichtingsfase wordt nog een hele klus. Heel veel zaken moeten komend halfjaar worden uitgewerkt. Aan het eind van de middag kan ik het conceptprojectplan naar de projectgroep sturen.

Dinsdag vroeg op. Om 7.00 uur op de fiets naar het station, vandaar met de trein naar Utrecht voor het maandelijks overleg met mijn collega-projectleiders RUD. Veel aandacht voor de landelijke ontwikkelingen, maar ook een discussie over de risico’s tijdens de inrichtingsfase. ’s Middags overleg met de kwartiersmakers en directeuren van RUD’s/Omgevingsdiensten. Dit keer staat het thema kennismanagement centraal. Hoe gaan wij dat als RUD’s organiseren? Er zijn kritische geluiden te horen over nut en noodzaak van een landelijk kenniscentrum.

Op de terugreis aan de slag met stukken voor de stuurgroep op 10 juli. Vandaag is de deadline voor de verzending. Die haal ik net niet omdat wij maandag nog nieuwe formatiegegevens hebben gekregen. Dat betekent dat een nieuwe financiële doorrekening door KplusV organisatieadvies nodig is. De agenda en stukken kunnen woensdagmorgen wel verzonden worden. Ook de brief naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten over de interessepeiling voor de huisvesting van de RUD, de informatie- en communicatietechnologie en de overige ondersteunende werkzaamheden gaat de deur uit. Zij kunnen tot 18 juli hun interesse aangeven.

Woensdag de voorbereiding van de MT-groep op 12 juli, waarvoor de deadline 5 juli is.

Donderdagmorgen de projectgroep. Door de vakanties zijn vier projectgroepleden afwezig. Belangrijkste agendapunt is de bespreking van het Conceptprojectplan fase 5. Voorstel is om de projectgroep te verbreden naar een deelnemersplatform om de gemeenten en de provincie in de inrichtingsfase goed aangesloten te houden. De inrichting van de RUD, de inrichting van de deelnemende organisaties en de samenwerking tussen de deelnemers en de RUD krijgen tegelijkertijd vorm. Dat vraagt een goed samenspel en een goede communicatie.

’s Middags met projectmedewerker Marianne Fokkinga de stand van zaken van het projectbudget opgemaakt. Wij constateren dat wij met de afronding van de fasen 3 en 4 in zicht binnen ons budget blijven.
Ook het projectplan aangepast naar aanleiding van de projectgroep vanmorgen. Aan het einde van de middag kan ik het samen met de andere stukken en de agenda naar de MT-groep mailen. Deadline gehaald!

Vrijdagmorgen gewerkt aan de voorbereiding van de kerngroep op 10 juli. Een volle agenda voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Tussen de middag gezellig met mijn dochter geluncht. Zij emigreert maandag naar Australië. Mijn zoon en ik gaan haar morgen verhuizen en brengen haar maandag naar Schiphol.

In de loop van de middag verzend ik de stukken voor de kerngroep.

Dinsdag wordt het eindconcept van het bedrijfsplan in de stuurgroep besproken. Als dat goed gaat, kan het een week later ter besluitvorming naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten worden gezonden …