Projectorganisatie heeft vertrouwen in aanpak zuidelijke ringweg Groningen

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid (ARZ) heeft vertrouwen in het vervolg van de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen. De projectorganisatie en Combinatie Herepoort (CHP) hebben goede afspraken gemaakt over het vervolg van het project. “Partijen willen er samen voor gaan en hebben concrete afspraken gemaakt hoe dit te doen”. Dit schrijft professor Marcel Hertogh in het vandaag gepresenteerde plan van aanpak 'Waar een wil is, komt een weg'.

Planning

In de afgelopen maanden hebben de projectorganisatie en de Combinatie Herepoort belangrijke stappen gezet om de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg te kunnen voortzetten. Zo is er duidelijkheid gekomen over de bouw van de Helperzoomtunnel. Er ligt nu een concrete planning voor 2019 en is er een doorkijk tot en met 2024.

Schouders eronder

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid heeft vertrouwen voor het verdere verloop van het project. Combinatie Herepoort ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en wil de schouders zetten onder het vervolg van het project. 

Commissie-Hertogh

Aanpak Ring Zuid (ARZ) en Combinatie Herepoort (CHP) stelden in september 2018 samen een commissie in om te komen tot een verantwoorde voortgang van het project. Op 20 december 2018 presenteerde de Commissie-Hertogh het advies 'Waar een wil is komt een weg'. De commissie ziet voldoende aanleiding om door te gaan met de uitvoering van het project binnen het huidige contract en deed zeven aanbevelingen om het project weer op koers te laten komen. 

Helperzoomtunnel

Om te toetsen hoe de aanbevelingen in de praktijk werken, hebben ARZ en CHP de aanbevelingen toegepast in het deelproject Helperzoomtunnel met het doel de tunnel nog in 2019 te bouwen. Dit proces is ook begeleid door professor Hertogh. De aanpak heeft als resultaat dat er overeenstemming is over de manier waarop de Helperzoomtunnel geplaatst kan worden. 12 maart werd bekend gemaakt dat alle seinen op groen staan om de tunnel dit jaar in te schuiven.

Verdiepte ligging

Met deze nieuwe werkwijze zijn de knelpunten, risico’s en kansen door beide partijen goed in beeld gebracht en besproken. Met het plan van aanpak kunnen beide organisaties stappen zetten naar een succesvolle samenwerking en uitvoering van het project. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de verdiepte ligging tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. De bedoeling is om daar deze zomer mee te beginnen.