Projectgroep Regionale Uitvoeringsdienst opgeheven

Weer een week keihard gewerkt. Er moet nog veel geregeld worden voor de start van de Omgevingsdienst op 1 november en dat vraagt van alle projectleiders en -medewerkers een grote inzet.

Weer een week keihard gewerkt. Er moet nog veel geregeld worden voor de start van de Omgevingsdienst op 1 november en dat vraagt van alle projectleiders en -medewerkers een grote inzet.

Dinsdag ben ik naar Utrecht geweest voor de laatste vergadering van de projectleiders Regionale Uitvoeringsdienst. Ik heb de afgelopen bijna vier jaar veel kennis en ervaringen met mijn collega-projectleiders gedeeld. De kwartiermakers/directeuren hebben zich inmiddels in Omgevingsdienst.nl verenigd en hebben het stokje van ons overgenomen. Ook draaien de meeste omgevingsdiensten of ze staan in de steigers, dus zit voor de meesten van ons het werk er (bijna) op. Een goed moment op een punt achter dit overleg te zetten.
Dat deden we met een gezamenlijke lunch en een stadswandeling door Utrecht onder leiding van mijn Utrechtse collega Hans Hazenbosch. Ik heb de eerste twintig jaar van mijn leven in Utrecht gewoond, maar Hans liet mij plekjes zien, waar ik niet eerder was geweest. Mooi slot!
Dinsdagmorgen is ook de laatste vergadering van de projectgroep geweest. De onderwerpen krijgen steeds meer een operationeel karakter, waardoor het belangrijk is dat alle deelnemers tegelijkertijd dezelfde informatie krijgen. Het deelnemersplatform is daarvoor meer geschikt. De projectgroep heeft de afgelopen drie jaar een belangrijke basis gelegd voor de vorming van onze RUD/Omgevingsdienst. De projectgroepleden vormden de onmisbare schakel naar hun achterban. Ik heb de samenwerking met de projectgroep als zeer prettig ervaren en vond het daarom jammer dat ik niet aan de laatste vergadering kon deelnemen.

Woensdagmorgen is de projectgroep Personeel bij elkaar geweest. Belangrijkste agendapunt was de bespreking van het overzicht van de personele regelingen. Het overzicht was gemaakt door Guus Kuizenga, die bij de provincie werkt. Ik had mij niet gerealiseerd dat er zo veel regelingen moeten komen bij een nieuwe organisatie.
's Avonds op verzoek van mijn collega Joske Kluvers naar de tekst van nieuwsbrief nummer 2 van onze Omgevingsdienst gekeken, die donderdag naar onze 600 'abonnees' is verstuurd.

De donderdag en de vrijdag stonden grotendeels in het teken van de sollicitatiegesprekken voor de functies van personeel en organisatie, financiƫn en communicatie. Samen met kwartiermaker Saskia Gerritsen, medeprojectleider personeel Lianne Roelfes en projectleider Financiƫn Evert Bovens deze klus geklaard. Saskia heeft alle twaalf gesprekken op een prima manier geleid. Vrijdagmiddag hebben Saskia en ik elk zes kandidaten gebeld met goed of slecht nieuws.
Donderdagmiddag was de kerngroep. Telefoniebeleid besproken en de planning. Wij liggen nog steeds op koers.
Vrijdagmiddag was de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst. Het Dagelijks Bestuur heeft dezelfde samenstelling als de stuurgroep RUD. Het Dagelijks Bestuur heeft de Ontwerpprogrammabegroting 2013 en 2014 vastgesteld. Die wordt volgende week naar de colleges gestuurd, die hun zienswijze erover kenbaar kunnen maken. Het Dagelijks Bestuur heeft voorts de 'Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag' vastgesteld.
Afgesproken is dat de aanbiedingen voor de ondersteunende diensten een week later kunnen worden ingediend. De nieuwe deadline is nu 28 juni.
Ruim na zes uur trok ik vrijdag moe en voldaan de deur van mijn kamer achter mij dicht.