Projectgroep financiën opgeheven

Dinsdagmorgen overleg van de kerngroep en de afdelingsmanagers. De projectleiders Boudewijn Wierma (facilitarie zaken), Godfried Damm (informatievoorziening en automatisering), Jan Smittenberg (dienstverleningsovereenkomsten, mandaatbesluiten en BRZO-RUD), Joske Kluvers (communicatie) en Dick Bresser (personeel en financiën) hebben hun zorgpunten naar 1 november aangegeven. Die zijn er zeker, maar de boodschap van de projectleiders is: niets staat de start op 1 november in de weg!

 

Dinsdagmorgen overleg van de kerngroep en de afdelingsmanagers. De projectleiders Boudewijn Wierma (facilitarie zaken), Godfried Damm (informatievoorziening en automatisering), Jan Smittenberg (dienstverleningsovereenkomsten, mandaatbesluiten en BRZO-RUD), Joske Kluvers (communicatie) en Dick Bresser (personeel en financiën) hebben hun zorgpunten naar 1 november aangegeven. Die zijn er zeker, maar de boodschap van de projectleiders is: niets staat de start op 1 november in de weg!

's Middags hebben Saskia Gerritsen en ik een gesprek gevoerd met de nieuwe directeur van de Werkorganisatie DEAL Harry Aalderink en Willem Joldersma. Onderwerp van gesprek was de samenwerking tussen beide organisaties. Het gesprek verliep in een constructieve sfeer.

Woensdagmiddag was de laatste vergadering van de projectgroep Financiën. Evert Bovens van KplusV organisatieadvies en ik hebben daar het projectleidersschap van gedaan. Wij hebben de projectgroepleden André Kosters (provincie), Gert Klok (De Kompanjie) en Jan Breider (Stadskanaal) bedankt voor hun bijdrage. De beide financiële mensen van de Omgevingsdienst Wim van Veelen en Jan Hendrik Poot nemen nu het stokje van de projectgroep over. Evert blijft op de achtergrond nog enige tijd werkzaam, omdat hij de geestelijk vader is van de begrotingen.

Donderdagmorgen zijn er sollicitatiegesprekken  geweest met drie kandidaten voor de laatste managementfunctie, de afdelingsmanager Ondersteuning. Voor de voorkeurskandidaat volgt nog een assessment. Volgende week wordt zijn naam bekend gemaakt.

In overleg met Saskia Gerritsen en Herman Groothuis besloten dat de MT-groep op 27 september niet doorgaat. Ook omdat Saskia 25 september naar de Broederschap van gemeentesecretarissen gaat en daar in gesprek gaat over de onderwerpen die van belang zijn voor een goede samenwerking tussen de gemeenten en de Omgevingsdienst.

Donderdagmiddag nog een collegiale check gedaan van de nieuwsbrief, die aan het einde van de middag is verstuurd. Ook de agenda en stukken voor de MT + kerngroepvergadering op 24 september klaar gemaakt en verzonden.