Project voor groenere erven

Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk start een driejarig project om de biodiversiteit op Noord-Groningse boerenerven te vergroten. Het project ‘Landschapsherstel groene erven’ brengt de natuur op het erf in kaart en helpt erfeigenaren met workshops en tuinadviezen. Ook is er subsidie voor planten die typisch voor de streek zijn. Het project wordt  mogelijk gemaakt door de provincie Groningen, Nationaal Programma Groningen en de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland

Groene erven

Wierde & Dijk wil eigenaren van erven in het buitengebied helpen om hun erf groener te maken. Groene erven van boeren en particulieren maken het landschap mooier en zorgen voor een gezonde leefomgeving voor vogels, wilde bijen, vlinders en andere dieren. Kleine natuurmaatregelen, zoals een nestkast of planten, kunnen een erf tot leven brengen. Verder zijn er binnen het project onder meer lezingen, excursies langs natuurerven en workshops.  

Planten uit de streek

Verspreid over Noord-Groningen worden de komende jaren tien workshops gegeven, waar 150 deelnemers aan mee kunnen doen. Dat zijn erfeigenaren in het buitengebied, zowel boeren als particulieren. Deelnemers krijgen les over planten die typisch zijn voor de streek en over andere natuurmaatregelen. Er is subsidie voor dit soort planten, zoals bloeiende struiken, struiken met bessen, bijen- en vlinderplanten. Na de workshop krijgen de deelnemers een persoonlijk tuinadvies van een ervaren erfontwerper en worden planten besteld.  

Dieren en planten

Om de waarde van de natuur op erven in beeld te brengen, gaat Wierde & Dijk inventariseren welke dieren en planten er leven, zoals vogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders en wilde planten. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er maar liefst 174 soorten voorkomen. Ook blijkt dat er op boerenerven veel wilde bijen voorkomen. Vrijwilligers van Wierde & Dijk helpen bij het inventariseren van de soorten.

Wierde &Dijk

Wierde & Dijk is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen, die zich inzet voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. De afgelopen jaren heeft Wierde & Dijk projecten uitgevoerd op het gebied van akker- en weidevogelbeheer, agrarisch landschappelijk bouwen en landschapselementen als dijken en kolken.