Project vismigratie Westerwolde krijgt 5,5 miljoen van Waddenfonds

Het Waddenfonds draagt bijna 5,5 miljoen euro bij aan het project van Aa's tot Zee. Waar de vissen in dit gebied nu nog worden beperkt, kunnen ze straks vrij zwemmen tussen het beeksysteem van de Westerwoldse Aa en de Waddenzee. Met het geld van het Waddenfonds kunnen de laatste knelpunten in het gebied van de Westerwoldse Aa aangepakt worden.

 

Het Waddenfonds draagt bijna 5,5 miljoen euro bij aan het project van Aa's tot Zee. Waar de vissen in dit gebied nu nog worden beperkt, kunnen ze straks vrij zwemmen tussen het beeksysteem van de Westerwoldse Aa en de Waddenzee. Met het geld van het Waddenfonds kunnen de laatste knelpunten in het gebied van de Westerwoldse Aa aangepakt worden.

Vrije vismigratie in Westerwolde

De vismigratie wordt mogelijk gemaakt door tussen Wedde en Ter Apel de stuwen weg te nemen en vistrappen te maken. Zo kunnen vissen van het gebied in Westerwolde naar de Waddenzee zwemmen en andersom. Tegelijk wordt ook het leefgebied verbeterd, door de meanders (lussen) van de beken te herstellen. De maatregelen dragen direct positief bij aan de natuurlijke rijkdom van het beeksysteem van de Westerwoldse Aa, maar vooral ook aan die van de Waddenzee.

Zout en zoet water

Dat vissen vrij kunnen zwemmen is van groot belang. Vissen planten zich voort of groeien op in het achterliggende gebied, zoals langs de oevers van de Westerwoldse Aa. Bepaalde vissen leven in zowel zoet als zout water (diadrome vissen), zoals paling, rivierprik en de driedoornige stekelbaars. Door inpolderingen en het bouwen van sluizen en stuwen, waterwerken die nodig zijn om het land te beschermen tegen het zeewater, was het niet meer mogelijk om van zout naar zoet water te zwemmen en weer terug.

Cruciale schakels

Waterschappen en natuurbeheerders zijn al jarenlang bezig om de knelpunten op te heffen. Er ontbreken echter nog een aantal cruciale schakels. Daardoor kunnen vissen nog niet in het hele beeksysteem zwemmen. Met de toegekende subsidie uit het Waddenfonds kunnen we ook die onderdelen visvriendelijk maken.

Van Aa’s tot Zee is een project van waterschap Hunze en Aa’s in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provincie Groningen, Dienst Landelijk Gebied en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.