Project stoomt vergunninghouders klaar voor vrijwilligerswerk

De provincie gaat een project ondersteunen om asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) vrijwilligerswerk te laten doen. De deelnemende vergunninghouders krijgen daarbij een mentor toegewezen die hen helpt. Het project moet deze groep helpen bij de integratie in de samenleving. Er gaat bijna 45.000 euro subsidie naar het project, dat wordt uitgevoerd door Link 050, een platform voor vrijwilligerswerk, en het mentorprogramma KANS 050.

Passend vrijwilligerswerk

In overleg met gemeenten en de twintig steunpunten vrijwilligerswerk in onze provincie wordt gekeken waar behoefte aan is op het gebied van integratie. Daarnaast worden er door de hele provincie bijeenkomsten georganiseerd waarbij vergunninghouders uitleg krijgen over wat vrijwilligerswerk inhoudt. De vrijwilligersorganisaties krijgen op hun beurt voorlichting over de achtergrond en cultuur van de vergunninghouders. Met ondersteuning van Link 050 en de Vrijwilligers Vacaturebank Groningen wordt gekeken naar passend vrijwilligerswerk voor de deelnemers. Jonge vergunninghouders krijgen daarbij een persoonlijke vrijwillige mentor aangeboden, via KANS 050.

Veel belangstelling

Er is onder de groep asielzoekers met een verblijfsvergunning veel belangstelling voor vrijwilligerswerk. Het stimuleert hun taalvaardigheid en helpt hen de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. Het project loopt van oktober 2017 tot en met juni 2018 en moet ervoor zorgen dat straks uiteindelijk 75 vergunninghouders actief zijn als vrijwilliger, die per persoon minstens 100 uur vrijwilligerswerk per jaar verrichten.