Project Kleirijperij moet slib uit Eems-Dollard omzetten in klei

Langs de Eems-Dollard komt een kleirijperij, een plek waar wordt onderzocht hoe slib omgezet kan worden in klei. De onttrekking van slib helpt mee de troebelheid van de Eems-Dollard te verminderen, wat zorgt voor betere leefomstandigheden voor de planten en dieren. De klei kan weer worden gebruikt voor bijvoorbeeld dijkversterking. Het is de bedoeling om vanaf 2022 jaarlijks een miljoen ton slib uit het water te halen.

Slibdepots

Om te beginnen worden tijdelijk twee slibdepots gevuld. In één depot wordt baggerslib bewaard uit het Havenkanaal bij Delfzijl, het andere wordt gevuld met slib uit de Polder Breebaart bij Termunten. Vanuit de depots gaat het slib naar de kleirijperij, waar verschillende proefvakken zijn. Daar kan het slib rijpen tot klei via processen zoals ontwatering, ontzilting of oxidatie. In de kleirrijperij testen de onderzoekers verschillende rijpingsvarianten. Over rijping van slib uit zoet water is al de nodige kennis. Over zoutwaterslib is nog weinig bekend. Het project wordt dan ook internationaal op de voet gevolgd.

Dijkversterking

Het waterschap Hunze en Aa's gaat 70.000 kubieke meter klei gebruiken om 1 kilometer dijk te versterken langs de Eems-Dollard. Deze dijk wordt bekleed met een relatief dikke laag klei en gras. Met zo'n dijk wil het waterschap op een natuurlijke manier dijkversterking realiseren en de waterveiligheid vebeteren, in plaats van een dijk met asfalt, zoals die normaal gesproken wordt aangelegd. Mocht het project Kleirijperij succesvol zijn dan wordt geprobeerd ook de rest van de dijk langs de Dollard (ongeveer 11,5 kilometer) op deze manier te versterken. Daarnaast kan het gerijpte materiaal dienen als verhoging van landbouwgrond en misschien ook als grondstof voor de baksteenindustrie.

Samenwerking

Het project Kleirijperij is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050, bedoeld om de ecologie in het gebied te verbeteren. Binnen het project werken wij als provincie Groningen samen met Rijkswaterstaat, Groningen Seaports, het waterschap Hunze en Aa's, Het Groninger Landschap en Ecoshape (een samenwerking van overheden, bedrijven en kennisinstellingen). Het project wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds.

Hieronder een video met meer uitleg over het project:

<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style>

<iframe src='https://www.youtube.com/embed//emPFtFkje70' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>