Project groenbemesters moet zorgen voor vruchtbare bodem

Agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord krijgt 25.000,- euro subsidie voor een project voor de verbetering van de vruchtbaarheid van kleigronden in Groningen en Friesland via groenbemesters. Dit zijn gewassen die worden ingezaaid en vervolgens worden omgeploegd, wat de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt. Het telen van groenbemesters is nog niet erg gebruikelijk onder akkerbouwers op de noordelijke kleigronden. Het project is bedoeld om boeren in deze gebieden te stimuleren groenbemesters te gebruiken.

 

Agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord krijgt 25.000,- euro subsidie voor een project voor de verbetering van de vruchtbaarheid van kleigronden in Groningen en Friesland via groenbemesters. Dit zijn gewassen die worden ingezaaid en vervolgens worden omgeploegd, wat de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt. Het telen van groenbemesters is nog niet erg gebruikelijk onder akkerbouwers op de noordelijke kleigronden. Het project is bedoeld om boeren in deze gebieden te stimuleren groenbemesters te gebruiken.

Programmaonderdelen

Binnen het project worden drie velden aangelegd voor demonstraties, discussies en rapportages. Daarnaast krijgen acht telers groenbemesterzaad om zelf mee te experimenteren op hun eigen gronden. Ook wordt er een aantal bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Voordelen van groenbemesters

Het gebruik van groenbemesters is gunstig voor bodem, gewas en omgeving. Zo geeft een goed ontwikkelde groenbemester veel dekking aan vogels en hazen. Ook levert het inzaaien van groenbemesters in de daaropvolgende teelt een besparing op van kunstmestgebruik en verbetert de kwaliteit van de landbouwgrond. De gewassen zorgen er bovendien voor dat de omgeving minder last heeft van erosie en stuifschade.