Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden naar volgende fase

Het ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) van het project Extra Sneltrein Leeuwarden-Groningen worden eind november ter inzage gelegd. In het OTB staat in detail beschreven welke aanpassingen op het traject Groningen-Leeuwarden worden uitgevoerd en welke maatregelen er worden genomen rond onder andere geluid. De provincies Groningen en Fryslân en ProRail organiseren daarom samen met de aanliggende gemeenten eind november en begin december verschillende informatiemarkten.

Ter inzage

Op 25 november worden het OTB en MER vrijgegeven voor publicatie door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Vanaf dat moment kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen over de plannen bij het Rijk. De documenten zijn vanaf de 25e online in te zien en liggen dan ook ter inzage in de provinciehuizen van Groningen en Fryslân en de gemeentehuizen van de gemeenten Groningen, Zuidhorn, Kollumerland, Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden.

Informatiemarkten

Tijdens de terinzagelegging worden verschillende informatiemarkten georganiseerd om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren en vragen te beantwoorden over het project. Deze informatiemarkten vinden eind november en begin december plaats in Leeuwarden (30 november), Hurdegaryp (1 december), Feanwâlden (6 december), Buitenpost (7 december), Groningen (8 december), Zuidhorn (13 december) en Hoogkerk (14 december).

Planning

In de planning komt de verwachte indienststellingsdatum van de extra sneltreinen en langere treinen uit op uiterlijk eind 2020. Tijdens de aanbestedingsprocedure worden de aannemers uitgedaagd om de werkzaamheden en zo snel mogelijk afgerond te hebben. Hierdoor hopen we dat de extra sneltrein eerder rijdt. Sommige deelprojecten, zoals de onderdoorgangen bij de Paterswoldseweg en bij Hurdegaryp, zijn waarschijnlijk eerder klaar. De planning is daarnaast afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures. Hier is in de planning nu geen rekening mee gehouden.