Project biedt jongeren meer inzicht in studiekeuze

Jongeren in het Noorden met een havo- of vwo-diploma op zak, die het lastig vinden een studiekeuze te maken, kunnen meer tijd krijgen om daarover na te denken. Het plan is dat zij vanaf het schooljaar 2015/2016 in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in een periode van vier maanden inzicht krijgen in de studie die bij hen past. Studenten zijn hierdoor veel gemotiveerder en er is veel minder uitval. De provincie draagt 10.000 euro bij aan een proefproject dat in maart 2014 van start gaat.

Jongeren in het Noorden met een havo- of vwo-diploma op zak, die het lastig vinden een studiekeuze te maken, kunnen meer tijd krijgen om daarover na te denken. Het plan is dat zij vanaf het schooljaar 2015/2016 in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in een periode van vier maanden inzicht krijgen in de studie die bij hen past. Studenten zijn hierdoor veel gemotiveerder en er is veel minder uitval. De provincie draagt 10.000 euro bij aan een proefproject dat in maart 2014 van start gaat.

Oriëntatietraject

Het zogenaamde oriëntatietraject is een idee van het Augustinuscollege, het Gomaruscollege en enkele instellingen voor hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Tijdens dit traject ontwikkelen de jongeren loopbaancompetenties en doen ze onderwijs- en arbeidservaring op om een bewuste studiekeuze te maken. Begeleid door een studiekeuzecoach gaan ze individueel en in groepjes bezig met opdrachten die aansluiten bij al bestaande studiekeuzeactiviteiten uit het voortgezet en hoger onderwijs, zoals Check the Bizz. De studiebelasting is twee tot drie dagen per week. Daarnaast zijn er geen andere (school)verplichtingen. Het proefproject gaat om een verkort traject van 2 maanden. Hieraan doen maximaal 20 studenten mee.

Groeiende behoefte

De betrokken partijen verwachten dat de behoefte aan een oriëntatietraject zal groeien. Door de invoering van het sociaal leenstelsel verwachten zij dat vanaf 2015/2016 meer jongeren zullen kiezen voor een tussenjaar. Omdat studeren nog meer een kostbare zaak wordt, zullen jongeren langer en beter na willen denken over een studiekeuze. Het oriëntatietraject speelt daarop in. De bedoeling is dat het een samenwerkingsproject wordt van de scholen voor voortgezet onderwijs en de hogere onderwijsinstellingen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Financiering

De initiatiefnemers en de provincie dragen samen de kosten voor het proefproject. Daarna moeten het oriëntatietraject zichzelf bekostigen doordat de deelnemers het traject zelf betalen.