Programma Biologisch Boeren in Groningen van start

De provincie Groningen wil boeren ondersteunen die nadenken over omschakelen naar biologische landbouw. Dit aanbod geldt voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. Tijdens bijeenkomsten bij boerenbedrijven wordt in overleg met boeren gekeken hoe dit concreet kan worden ingevuld.

De provincie Groningen wil boeren ondersteunen die nadenken over omschakelen naar biologische landbouw. Dit aanbod geldt voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. Tijdens bijeenkomsten bij boerenbedrijven wordt in overleg met boeren gekeken hoe dit concreet kan worden ingevuld.

Akkerbouw

Akkerbouwers zijn op 23 maart 2016 welkom in het informatiecentrum Biologische Landbouw Het Geweide Hof in Garmerwolde. Christoffel den Herder van Delphy geeft een presentatie over de omschakeling naar biologische akkerbouw. Landbouwkundige Peter Brul, die veel ervaring heeft in ontwikkeling van de biologische markt, zal de aanwezigen informeren over de marktkansen. Verder vertelt een biologische akkerbouwer vanuit de praktijk wat omschakelen inhoudt.

Veehouderij

Veehouders kunnen op 1 april terecht bij de familie Luring in Onstwedde. Daar is een soortgelijk programma, maar dan vanuit de praktijkkant gericht op de biologische melkveehouderij. Ook hier zijn een landbouwvoorlichter en  een boer aanwezig, die vanuit de praktijk vertellen wat erbij komt kijken als je overgaat naar biologische bedrijfsvoering en op zoek gaat naar een biologische afzetmarkt.

Groeiende markt

De vraag naar biologische producten is groot en blijft gestaag toenemen. De bijeenkomsten bieden volop ruimte voor het stellen van vragen. Elke bijeenkomst sluit af met het formuleren van concrete vervolgstappen. Dit kan bestaan uit een keukentafelgesprek (quick scan) met een deskundige, die bekijkt of omschakelen bij u en uw bedrijf past. Ook is een omschakelcursus in groepsverband van circa vijf bijeenkomsten mogelijk.

Collegeakkoord

Gedeputeerde Henk Staghouwer is bij beide bijeenkomsten aanwezig om de provinciale ambities toe te lichten. Hij start daarmee het programma om de biologische landbouw in Groningen te bevorderen, een belangrijk onderdeel van het collegeakkoord. Staghouwer wil dat het programma goed aansluit bij wat boeren en marktpartijen nodig hebben.

Aanmelden

Organisatie van de bijeenkomsten is in handen van bureau Avestura. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Opgeven is wel noodzakelijk. Dat kan bij Michiel Bus (mcbus@avestura.nl, 06-1949 7145). De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 12.30 uur, inclusief lunch. Na opgave ontvangt u een programma en routebeschrijving naar de locatie.