Profielsschets nieuwe cdK gereed

Wie gaat voor goud in de provincie Groningen?

Afgelopen weken zijn de fractievoorzitters van Provinciale Staten bezig geweest met het opstellen van de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen.  In de profielschets staan de eisen waaraan de nieuwe commissaris moet voldoen. De Staten vinden het belangrijk dat de nieuwe commissaris goed past bij de provincie en bij de Groningers.  Daarom zijn de inwoners van de provincie in een publieksenquête gevraagd welke eigenschappen de nieuwe commissaris moet hebben. Op basis van de enquête, gesprekken met de directe werkomgeving van de commissaris en eigen ervaringen hebben de fractievoorzitters de profielschets opgesteld. Tijdens een extra Statenvergadering op 28 oktober a.s. bespreken de Staten de profielschets en bieden zij deze aan de Minister van BZK aan. De Minister stelt de vacature vervolgens open.  De huidige commissaris van de Koning, Max van den Berg, neemt per 1 april 2016 afscheid. 

Publieksenquête: bedankt voor uw mening!
Provinciale Staten van Groningen willen alle inwoners die hun mening hebben gegeven over het profiel van de nieuwe commissaris bedanken!  De uitslag van de publieksenquête was een belangrijke inspiratiebron bij het opstellen van de profielschets. Uit de enquête komt naar voren dat inwoners van onze provincie een commissaris willen die mensen laat samenwerken, vernieuwend en daadkrachtig is. Ook moet de nieuwe commissaris makkelijk met mensen omgaan en zich laten zien. Men vindt het opkomen voor de Groningers en de Groningse belangen buiten de provincie de belangrijkste taak van de nieuwe commissaris. Van 14 tot en met 27 september konden  alle Groningers aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vonden voor de nieuwe commissaris. Er kwamen ruim 1300 reacties binnen via de website van de provincie, via de post en via een representatief  onderzoekspanel.  De reacties gaven een mooie inkleuring van wat er leeft en waar behoefte aan is.

Extra Statenvergadering op 28 oktober met de Minister van BZK
De Staten bespreken het profiel van de nieuwe commissaris met elkaar en de Minister van BZK op 28 oktober a.s. tijdens een Statenvergadering. De fractievoorzitters geven dan een toelichting op de profielschets en vertellen hoe deze tot stand is gekomen. Aan het einde van de vergadering stellen de Staten de profielschets vast en wordt deze aangeboden aan de Minister. Daarna kan de Minister de vacature openstellen. Dit doet hij door de vacature te publiceren in de Staatscourant. Tijdens de Statenvergadering wordt er ook een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit de fractievoorzitters van Provinciale Staten en een adviseur uit Gedeputeerde Staten. Deze commissie voert de gesprekken met sollicitanten en zal uiteindelijk een aanbeveling doen aan Provinciale Staten. Provinciale Staten laten vervolgens hun voorkeurskandidaat  weten aan de Minister van BZK.
De Statenvergadering is openbaar en wordt rechtstreeks uitgezonden via de website van de provincie. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de vergadering te volgen via internet of de publieke tribune.


Meer weten? bekijk het dossier nieuwe commissaris van de Koning