Profielschets nieuwe commissaris van de Koning provincie Groningen klaar

De fractievoorzitters van Provinciale Staten hebben de profielschets met de eisen voor de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen opgesteld. De uitslag van de publieksenquête was een belangrijke inspiratiebron bij het opstellen van de profielschets. Tijdens een extra Statenvergadering op 28 oktober bespreken Provinciale Staten de profielschets en bieden zij deze aan de minister van Binnenlandse Zaken aan. De minister stelt de vacature vervolgens open.

De fractievoorzitters van Provinciale Staten hebben de profielschets met de eisen voor de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen opgesteld. De uitslag van de publieksenquête was een belangrijke inspiratiebron bij het opstellen van de profielschets. Tijdens een extra Statenvergadering op 28 oktober bespreken Provinciale Staten de profielschets en bieden zij deze aan de minister van Binnenlandse Zaken aan. De minister stelt de vacature vervolgens open.

Ruim 1300 reacties

Van 14 tot en met 27 september konden alle Groningers aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vonden voor de nieuwe commissaris. Er kwamen ruim 1300 reacties binnen via de website van de provincie, via de post en via een representatief onderzoekspanel. De uitslag van de publieksenquête was een belangrijke inspiratiebron bij het opstellen van de profielschets. Uit de enquête komt naar voren dat inwoners van onze provincie een commissaris willen die mensen laat samenwerken, vernieuwend en daadkrachtig is. Ook moet de nieuwe commissaris makkelijk met mensen omgaan en zich laten zien. Men vindt het opkomen voor de Groningers en de Groninger belangen buiten de provincie de belangrijkste taak van de nieuwe commissaris.

Extra Statenvergadering op 28 oktober

Provinciale Staten bespreken het profiel van de nieuwe commissaris met elkaar en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 28 oktober tijdens een Statenvergadering. De fractievoorzitters geven dan een toelichting op de profielschets en vertellen hoe deze tot stand is gekomen. Aan het einde van de vergadering stellen Provinciale Staten de profielschets vast en wordt deze aangeboden aan de minister. Daarna kan de minister de vacature openstellen.

Vacature

De minister van BZK publiceert de vacature in de Staatscourant. Tijdens de Statenvergadering wordt er ook een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit de fractievoorzitters van Provinciale Staten en een adviseur uit Gedeputeerde Staten. Deze commissie voert de gesprekken met sollicitanten en zal uiteindelijk een aanbeveling doen aan Provinciale Staten. Provinciale Staten laten vervolgens hun voorkeurskandidaat weten aan de minister van BZK.

De huidige commissaris van de Koning Max van den Berg neemt per 1 april 2016 afscheid. 

Meer informatie is te vinden in het dossier over de nieuwe commissaris van de Koning.